Om Epilepsi iFokus

Epilepsi har hetat både fallandesot och fallsjukan. Epilepsi kan drabba både människa och djur. Alla kan drabbas i olika åldrar.

Det är individuellt hur epilepsin ser ut, från stora anfall till frånvaroattacker.Vid partiella anfall omfattas bara en viss del av hjärnan, enkla partiella anfall påverkar inte medvetandet, men de kan ge varierande sinnesförnimmelser, overklighetskänslor eller  muskelpåverkan.

I områden som tolkar sinnesintrycken syn, hörsel, smak, kan man få konstiga upplevelser beroende på sinnestyp. Anfall i nackloben, där synen sitter, kan ge udda synupplevelser,  ljusblixtar eller stjärnor som kännetecken. Komplexa partiella anfall påverkar medvetandet.

Ett sådant kan få den drabbade att handla irrationellt, de svarar underligt, ett symtomen kallas medvetandegrumlingar, förvrängda bilder och uppfattningar om sammanhanget han/hon befinner sig i.

Vid medvetandegrumlingarna kan ofrivilliga upprepande rörelser, automatismer förekomma.Någon har stora problem med sin epilepsi, en annan har lättare form av sjukdomen.

Stödet från omgivningen är viktigt. När sjukdomen är lugnare kan man leva nästan som vanligt. Men den här  sjukdomen kan ändras snabbt när man får anfall. Vardagen kan ändå vara jobbig med epilepsi .

Vi kommer här att prata om epilepsi hos olika djur, mycket av deras epilepsi är likvärdig epilepsin hos människan. Hjärtligt välkomna och dela med dej, du är viktig för oss.

Värd

Avatar för mona43

Medarbetare