2010-02-11 10:13 #0 av: [per50]

Är förekomsten av epilepsi densamma hos män och kvinnor eller skiljer den sig åt?

Epilepsi är vanligare hos män/pojkar än hos kvinnor/flickor, och denna skillnad är i enstaka studier statistiskt betydelsefullt.

Från Sverige, som inte finner en övervikt för män/pojkar kan man fråga sig om det finns någon skillnad i epilepsiförekomst mellan könen.

Vad tror du om det här är det någon skillnad mellan könen?

Text är skriven av mona43