2009-12-11 16:20 #0 av: [per50]

Lennox-Gastaut-syndromet, som är en ovanlig typ som förekommer hos ca 0,5 procent av alla barn med epilepsi. Barn med detta syndrom har en svår epilepsi med olika anfallstyper och är ofta svårt psykiskt utvecklingsstörda och har ett rörelsehandikapp.

Finns det någon i din närhet som har drabbats av detta syndrom, skriv gärna och berätta.