2009-12-13 17:55 #0 av: [per50]

Varje år får cirka 1000 barn i Sverige diagnosen epilepsi och i stort sett lika många flickor som pojkar.Av dessa tillfrisknar 300-400 under barn och ungdomsåren, medan övriga cirka 600 får fortsätta att behandlas in i vuxen ålder.

Epilepsi förekommer oftare hos barn än hos vuxna vilket kan förklaras med att det hos barn lättare kan uppkomma obalans mellan olika inpulser i hjärnan under nervsystemets utveckling.

Om någon annan form av handikapp som beror på störning i hjärnans funktion eller utveckling föreligger blir frekvensen av epilepsi betydligt högre.

Bland barn och ungdomar med epilepsi har 30-40% också en utvecklingsstörning.

Källa: Att leva med epilepsi av Lars Svensson, Lennart Cegrell med flera.