2009-09-19 00:07 #0 av: mona43

Sjukersättning är en ersättning för dig som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom. Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning.

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet att arbeta eller studera utan att förlora rätten till ersättningen.

 
Vilande sjuk- eller aktivitetsersättning

För att kunna få din ersättning vilande måste du haft den i minst ett år.

Läs mera här:

Sjukersättning

Du som har en funktionsnedsättning, omfattas av den kommunala omsorgen och har svårt att ta dig till tandläkaren kan få gratis hembesök av en tandläkare eller tandhygienist som bedömer ditt behov av tandvård.

Tandvårdsstöd

Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För barn och ungdomar som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Läs mera här:

Tandvård

Tandvårdsstöd