2009-09-19 00:02 #0 av: mona43

Som förälder, fyllda 18-29, pensionär eller värnpliktig kan man söka bostadsbidrag.

Bostadstillägg till pensionärer är ett inkomstprövat tillägg som kan betalas ut till dig som har änkepension och som är född 1944 eller tidigare.

Bostadstillägg

Du har inte rätt till bostadstillägg om du har fyllt 65 år och enbart har änkepension.

Läs mera här:

I behov av bostadsbidrag

Bostadstillägg