2009-09-18 23:54 #0 av: mona43

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, används för att räkna ut till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Sjukpenninggrundande inkomst

Allmänt, särskilt högriskskydd

Antalet karensdagar är tio under en tolvmånadersperiod. Är du sjuk mer än tio gånger kan du få ersättning redan från första dagen.

Högriskskydd

Reseersättning

I vissa fall kan du få reseersättning istället för sjuklön eller sjukpenning. Det gäller om arbetsgivaren eller Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta men inte kan ta dig till arbetet på vanligt sätt.

Reseersättning