2009-09-17 13:18 #0 av: mona43

Handikappersättning

Om du behöver extra hjälp på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få handikappersättning.

Det gäller om du behöver mycket hjälp i din vardag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du måste behöva hjälpen under minst ett år.

Handikappersättning

Vårdbidrag

Du kan få vårdbidrag om du vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Barnet måste behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader.

Du har också rätt till vårdbidrag om du har stora merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ansökningsblanketter finns på försäkringskassans hemsida

Vårdbidrag

Aktivitetsersättning

Det är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning.

Läs mera här:

Aktivitetsersättning

Vilka erfarenheter har ni av dessa? berätta gärna.