2009-09-17 13:15 #0 av: mona43

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN: s generalförsamling i december 2006.

Den 30 mars 2007 öppnades den för undertecknande. Sverige var en av 82 länder som då skrev under den nya FN konventionen. Efter detta har ytterligare stater anslutit sig.

Efter en genomgång av hur konventionen förhåller sig till svensk lagstiftning beslutades den 1 april 2008 att Sverige ska ratificera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (DS 2008:23)

Konventionen har 50 artiklar utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att få till stånd internationella regler om personer med funktionsnedsättning rätt till delaktighet och jämlikhet.

Läs mera här:  FN Konventionen

Barnkonventionen

Antogs 1989 och är till skillnad från andra dokument juridiskt bindande.

I Sverige har Barnombudsmannen uppdraget att övervaka att Sverige lever upp till intentionerna och genomförandet av barnkonventionens totalt 54 artiklar.

Av dessa är 41 sakartiklar som slår barnets rättigheter. De övriga handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen.

Läs mera här:

Barnkonventionen

Två enormt viktiga konventioner, vilka erfarenheter eller synpunkter har ni om dessa?