2009-06-09 13:30 #0 av: [per50]

Kongenitalt bilateralt perisylvärt syndrom är en sällsynt neurologisk skada med bl.a. oralmotorisk nedsättning, utvecklingsstörning, motoriska problem samt epilepsi.

Ordet "perisylvärt" syftar till att det vid magnetröntgen av hjärnan kan ses förändringar i det perisylvära området av hjärnbarken (språkområdet). Förändringarna ses i både vänstra och högra hjärnhalvan.

Vid röntgen av hjärnan ses sammantryckt och onormalt veckad hjärnbark i form av många små veck (polymicrogyri). Omfattningen av förändringarna är varierande.

Hos personer med syndromet ses nedsatt känslighet i musklerna i och omkring mun och svalg. Det som därför främst utmärker diagnosen är, som en följd av den nedsatta oralmotoriken, talsvårigheter, dregling samt svårigheter att tugga och bearbeta mat.

Källa: Perisylvärt syndrom