2009-05-14 21:25 #0 av: mona43

En viktig del i Barnombudsmannens arbete är att delta i den allmänna debatten, skapa opinion i angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen och påverka beslutsfattares och allmänhetens förhållningssätt i barn- och ungdomsfrågor.

Men Barnombudsmannen utövar ingen tillsyn över andra myndigheter och får enligt lag inte heller ingripa i enskilda fall.

Läs mera här:

Barnombudsmannen