2009-05-02 00:49 #0 av: [per50]

Ännu en amalgamsjuk har sanerat sina tänder och blivit betydligt bättre. Den här gången handlar det om en kvinna som i över 40 år haft svår epilepsi. Som 17-åring fick hon sitt första epileptiska anfall. Nu i efterhand ser hon sambandet med amalgam och tandläkarbesök.

Kort sagt en kvinna som befunnit sig i vårdapparaten i över 40 år. En kvinna som inte tillåtits arbeta på grund av sitt handikapp. En kvinna som tvingats leva på sjukbidrag under en stor del av sin livstid.

 

Läs mera här: Nästan frisk efter mer än 40 års epilepsi