2009-05-02 00:44 #0 av: [per50]

Personer med epilepsi har upp till tre gånger ökad risk att begå självmord, jämfört med personer som inte har sjukdomen. Personer som nyligen har fått diagnosen är en särskilt utsatt grupp.

Varje självmordsfall jämfördes med upp till 20 ålders- och könsmatchade kontrollpersoner som inte hade tagit sitt liv.Studien visar att 2,32 procent av de 21 169 personer som hade tagit sitt liv hade epilepsi, vilket ska jämföras med 0,74 procent av kontrollpersonerna.

Risken för självmord bland epileptikerna som totalt sett beräknades vara ökad cirka tre gånger, minskade till en fördubblad risk när man exkluderade personer som hade samtidig psykisk sjukdom och även justerade för socioekonomiska faktorer.

Risken att ta sitt liv var tydligast ökad under det första halvåret efter epilepsidiagnos då risken var ökad mer än fem gånger. Den högsta risken för självmord fanns bland personer som både hade epilepsi och psykisk sjukdom.

I denna grupp var självmordsrisken totalt sett ökad nära 14 gånger efter justering för socioekonomiska faktorer. Hos dem som nyligen hade fått sin epilepsidiagnos sågs en 29 gånger ökad risk för självmord, jämfört med de friska kontrollpersonerna.

Forskarna anser med anledning av resultaten att framförallt personer som nyligen har fått diagnosen epilepsi bör ägnas särskild uppmärksamhet.