2018-03-11 11:38 #0 av: [broderbob]

Bengtsson, C & Rouhiainen, M. 

Samhällets attityder kring epilepsi. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. 

Epilepsi är ingen sjukdom utan ett symtom som drabbar individer runtom i världen. Den drabbade kan få sämre livskvalitet då de påverkas av andra människors negativa attityder och okunskap

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4332/epilepsi.pdf?sequence=1