2018-03-11 14:42 #0 av: [broderbob]

Epilepsi - Läkemedelsboken                                                                                                                Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg. Ingrid Olsson, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.Paul Uvebrant, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Början

Den medicinska behandlingen är ofta långvarig och diagnosen har stor hälsoekonomisk betydelse på grund av höga kostnader för läkemedel och sjukfrånvaro. Epilepsi leder ofta till medicinska och psykosociala konsekvenser genom aktivitetsinskränkning och minskad social delaktighet. Det är av stor vikt att epilepsidiagnosen säkerställs och att epilepsi- och anfallstyp klassificeras på ett adekvat sätt, då detta har såväl prognostisk som terapeutisk betydelse


https://lakemedelsboken.se/kapitel/neurologi/epilepsi.html#r4_2