2018-03-11 17:58 #0 av: [broderbob]

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

3 § Tandvårdsförordningen Tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Med sådan tandvård avses i denna förordning tandvårdsbehandling 

1. till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning, 

2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet, 

3. av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall, 

4. på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav, 

5. på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan, 

6. på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom, 

7. på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, 

8. på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom), 

9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné, och 

10. av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20162/2016-4-42.pdf