2018-03-16 14:03 #0 av: [broderbob]

Aktuellt Från Neuro förbundet


Förslaget till första riktlinjerna för epilepsivård nu på remiss

Förslaget till historiska riktlinjer när det gäller epilepsivården i Sverige är nu ute på remiss. Och de pekar på att tidig operation kan bota betydligt fler med epilepsi.
-Det här kan innebära stora förbättringar för många av de 81000 i Sverige som lever med epilepsi, säger Anne Thelander, ombudsman på Neuro som ingått i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp.


http://neuroforbundet.se/nyheter/nu-ar-de-forsta-riktlinjerna-for-epilepsivarden-pa-remiss/