2018-03-18 16:45 #0 av: [broderbob]

Följ länken så kommer ni till hela artikeln

Hälsningar Bobby

Epilepsi och stroke – nya rön om diagnos, behandling och prognos

Johan Zelano docent, specialistläkare, Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

Risken för epilepsi efter stroke är cirka 5–12 procent. Riskfaktorer är blödning, stor stroke, stroke innefattande hjärnbarken och anfall i nära anslutning till stroke.

Risken för fler anfall är lägre vid anfall inom en vecka efter stroke än vid senare anfall. Lamotrigin eller levetiracetam är ofta lämpliga behandlingsalternativ. Tolerabiliteten är god och signifikanta interaktioner med vaskulär sekundärprofylax saknas.

I en svensk studie var epilepsi efter stroke associerad med sämre överlevnad. Den vanligaste dödsorsaken är vaskulär sjukdom.

Aktuell forskning rör epilepsiförebyggande behandling och huruvida debut av epilepsi efter medelåldern ska föranleda behandling av kardiovaskulära riskfaktorer.


http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/08/Epilepsi-och-stroke--nya-ron-om-diagnos-behandling-och-prognos/

Hälsningar

Bobby