2018-03-21 15:22 #0 av: [broderbob]

Jag vet att det är många med epilepsi och utan som många gånger söker information (gäller även mig själv, som inte bara sökt info om vad epilepsi är men 0även hur man sett på det och att det till och med har funnits lagstiftning) när man söker så vill man ha svar -gärna enkla - men tyvärr finns inte alltid detta, man får för lite, men  man kan aldrig få för mycket även om det många gånger är känns igen - det gäller i allt - och ett bra sätt att få lära sig på.

Nå, ni som brukar kika in på 1177 (har kommit på mig själv att jag gör det rätt så ofta då det också är utmärkt att sköta ärenden där som har med vården att göra)

De har alltså en bra informativ sida gällande Epilepsi

Hälsningar

Bobby 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Epilepsi/