2018-03-25 10:13 #0 av: [broderbob]

Läkemedelsverket

Briviact (brivaracetam)

Briviact innehåller brivaracetam och är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

IndikationIndikation

Briviact är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi.

Dosering

Den rekommenderade startdosen är antingen 50 mg/dag eller 100 mg/dag baserad på läkarens bedömning av behovet av anfallsreduktion kontra möjliga biverkningar. Dosen bör administreras i två lika stora doser, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen justeras i dosintervallet 50 mg/dag till 200 mg/dag.


https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-/Briviact-brivaracetam/