2018-03-25 10:29 #0 av: [broderbob]

FASS

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Briviact är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Brivaracetam kan initieras med antingen intravenös eller oral administrering. Vid övergång från oral till intravenös administrering eller omvänt, bör den totala dagliga dosen och administreringsfrekvensen bibehållas. Brivaracetam injektions-/infusionsvätska är ett alternativ för patienter när oral administreringtillfälligt inte är möjlig.

Den rekommenderade startdosen är antingen 50 mg/dag eller 100 mg/dag baserat på läkarens bedömning av behovet av anfallsreduktion kontra möjliga biverkningar. Dosen bör administreras i två lika stora doser, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen justeras i dosintervallet 50 mg/dag till 200 mg/dag.

http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20141128000085&userType=0


Briviact, Filmdragerad tablett 10 mg

http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=ID1J04HDX1U2ADRMMS

Man kan också läsa

The clinical trials show that the percentage reduction in seizures is greater than the reduction with placebo. Based on the trial of higher doses, in which patients were having a median of 10 seizures every month, the difference between brivaracetam and placebo is probably two or three seizures per month. Few patients will stop having seizures. In the same trial 5.2% of the patients taking a total daily dose of brivaracetam 100 mg became seizure free.3


An attempt has been made to compare brivaracetam with levetiracetam. This indirect comparison was based on a systematic review of 13 placebo-controlled trials. There were 1919 patients in the brivaracetam trials and 1765 in the levetiracetam trials. For all doses of brivaracetam, there were no statistically significant differences in efficacy.4 Some patients who have previously been treated with levetiracetam may respond to brivaracetam, but there is no benefit in using the drugs together.The systematic review found that levetiracetam was less likely to cause dizziness than higher total daily doses (150 mg, 200 mg) of brivaracetam.


Så vad jag förstår så är det inte lätt med alla dessa nya läkemedel


Hälsningar

Bobby