2018-04-11 10:53 #0 av: [broderbob]

Hej! Jag har lite gällande forskning gällande epilepsi, något som jag hört lite om och något som jag aldrig hört talas om. Då det är lite så har jag delat in det i 3 delar så att det skall bli lite bättre översyn. 
Hälsningar Bobby Eliasson
1.
Minnestest hjälper patienter med svår epilepsi

Många patienter med svår epilepsi, som får opererat bort en del av tinningloben, får minnesbesvär. Det är i tinningloben, antingen man är höger-
eller vänsterhänt, som strukturerna för språk och minne sitter. Det språkliga 
minnet finns till stora delar i den vänstra tinningloben. Dessvärre är det också
oftast i, antingen den vänstra eller den högra tinningloben, orsaken till den 
svåra epilepsin återfinns.

http://www.vetenskaphalsa.se/minnestest-hjalper-patienter-med-svar-epilepsi/

Hopp om ny metod för att lindra svår epilepsi

Forskare vid Lunds universitet tror sig ha hittat en metod som i
framtiden kan komma att hjälpa personer som lider av så svår epilepsi 
att ingen behandling i dag hjälper.
I studier på möss har vi från ett område som inte är det epileptiska anfallets
fokus, men har direkt koppling till det genom nervcellernas nätverk, lyckats 
dämpa anfallsaktiviteten. Får vi samma resultat i fler, längre studier kan det 
här öppna för behandling på personer med svår epilepsi i framtiden.

http://www.vetenskaphalsa.se/hopp-om-ny-metod-for-att-lindra-svar-epilepsi/

Blått ljus i kamp mot svår epilepsi

Forskare vid Epilepsicentrum vid Lunds universitet har för första gången visat att det går att styra nervceller från levande hjärnvävnad från
människa med hjälp av ljus, så kallad optogenetisk teknik. Något som i 
framtiden kan hjälpa personer med svår epilepsi.

http://www.vetenskaphalsa.se/blatt-ljus-i-kamp-mot-svar-epilepsi/