2018-04-11 12:07 #0 av: [broderbob]

Patienter med svår epilepsi undersöks med unik metod

Patienternas epilepsimediciner är utsatta eftersom syftet är att framkalla ett anfall. När anfallet kommer injiceras en isotop som transporteras till hjärnan via blodet. Isotopen fastnar i de områden av hjärnan som är mest aktiva under anfallet på grund av ett ökande blodflöde.

Sedan tas bilder med en gammakamera som lagras på andra bilder från CT och MR där de aktiva områdena framträder som gula fält. Bilderna analyseras sedan av specialister från Neurofysiologiska kliniken som satsat stora resurser på att utveckla IktalSPECT.

http://www.vetenskaphalsa.se/patienter-med-svar-epilepsi-undersoks-med-unik-metod/


Att lära nervceller tala dataspråk

De senaste årens framsteg inom hjärnforskningen har medfört stora utmaningar när det gäller att hantera mängden information som genereras när man ”lyssnar” på och kommunicerar med ett stort antal av hjärnans nervceller, något som är aktuellt både inom grundforskning, klinisk diagnostik och behandling.

Oavsett om det handlar om att med hjälp av signalerna från nervcellerna hos en totalförlamad patient styra en robotarm, eller att med hjälp av information från nervcellerna avslöja ett annalkande epileptiskt anfall, så krävs extremt snabb hantering och tolkning av den stora mängden biologiska data som genereras.


http://www.vetenskaphalsa.se/att-lara-nervceller-tala-datasprak/


Att operera bort epilepsi


Vad är det svåraste med att leva med epilepsi?” Patienten behöver inte tänka länge, svaret kommer otvunget. ”Att tappa minnet. Tröttheten. Att komma efter på jobbet på grund av anfallen. Rädslan för att jag kan dö under nästa anfall. Och så klart att veta att jag dödar min kropp med medicinerna samtidigt som jag behöver dem för att överleva.”


http://www.vetenskaphalsa.se/att-operera-bort-epilepsi/