2018-04-11 12:16 #0 av: [broderbob]

Ja här kommer då den sista delen i forskning som pågår 3

Vanligaste epilepsin skulle kunna orsaka ögoninflammation

Det är sedan tidigare känt att en del mediciner mot epilepsi påverkar synen, men det är hittills okänt om epilepsin i sig kan orsaka skador på ögat. Nya experimentella fynd som gjorts av ögonforskare och neurofysiologer vid Lunds universitet visar att råttor med tinninglobsepilepsi, den vanligaste typen av epilepsi, får en inflammation i ögonen efter epileptiska anfall.

Om de kliniska studier som nu initieras visar att patienter med epilepsi har en synpåverkan bör man överväga att införa synundersökning i vårdprogram för epilepsi, säger Christine Ekdahl Clementson, docent vid Klinisk neurofysiologi och Epilepsicentrum vid Lunds universitet samt ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

http://www.vetenskaphalsa.se/vanligaste-epilepsin-skulle-kunna-orsaka-ogoninflammation/


Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi

Många patienter med epilepsi får ingen lindring av existerande läkemedel. Vid svår epilepsi kan kirurgi bli ett alternativ, förutsatt att det går att lokalisera och ta bort det fokus i hjärnan där anfallen uppstår.

Det finns en period mellan upptäckten av detta fokus och operationen, där alternativet med genterapi skulle kunna provas. Fungerar det bra kan patienten slippa kirurgi. Om inte, så blir det kirurgi som först planerat, och då tas den berörda delen bort. Därigenom blir försöket säkrare för patienten, säger professor Merab Kokaia.

http://www.vetenskaphalsa.se/steg-pa-vagen-till-genterapi-mot-svarbehandlad-epilepsi/


Genterapi mot epilepsi – ett steg närmare

Om man i stället kunde föra in gener som hjälper hjärnan att själv stå emot krampattackerna, så skulle dessa biverkningar kunna undvikas. Professor Merab Kokaia i Lund och hans medarbetare har fått lovande resultat i djurförsök.

Epilepsi är en ganska vanlig sjukdom, som drabbar omkring 1 av 100 svenskar och ökar risken för depression, plötsliga dödsfall, skador och handikapp. Förutom att dagens medicinering har biverkningar, så är den inte heller effektiv nog. En stor del av alla epilepsipatienter blir inte hjälpta av medicinerna, och kan inte heller behandlas med hjärnkirurgi.

http://www.vetenskaphalsa.se/genterapi-mot-epilepsi-ett-steg-narmare/


Hälsningar Bobby Eliasson

P.S Hoppas att det är någon som kommer att ha glädje utav detta