2018-04-14 00:55 #0 av: [broderbob]

Epilepsi är en samlingsbeteckning för olika typer av anfall som orsakas av rubbningar i hjärnans elektriska aktivitet. Man brukar dela in anfallen i generaliserade anfall, där hela hjärnan aktiveras, och fokala anfall, där endast delar av hjärnan involveras.

Anfall som orsakas av onormal elektrisk aktivitet i hjärnan.

  • Symtomen på epileptiska anfall kan variera från kraftiga ryckningar och kramper till frånvarande beteende.

  • Vissa anfall påverkar medvetandet, andra gör det inte.

  • Hos cirka hälften av alla som får epilepsi hittar man ingen orsak till sjukdomen. Hos resten orsakas tillståndet av medfödda skador och sjukdomar som påverkar hjärnans struktur eller nervcellernas funktion.

  • Exempel på tillstånd som kan orsaka epilepsi är stroke, medfödd hjärnskada, huvudskada, hjärntumörer och infektioner.

  • Behandling avser att förebygga nya anfall och att avbryta långvariga pågående anfall.

  • För personer som har epilepsi är det viktigt att försöka leva ett så regelbundet liv som möjligt.https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-oversikt/