2018-04-14 01:06 #0 av: [broderbob]

Att växa upp med epilepsi

Epilepsins anfallssymtom kan ofta vara dramatiska och svårbegripliga. Detta har gjort att sjukdomen genom hela historien omgärdats av många olika föreställningar och tolkningar.
Under antiken kallade människorna epilepsin för "Morbus sacer". Det är latin för "den heliga sjukan". Människorna då förstod sig inte på sjukdomen utan trodde att det var något övernaturligt.

Skola

I skolan är epilepsi det tredje största "handikappet" efter diabetes och allergi. Ett barn med epilepsi behöver ofta stöd för att få en så välfungerande skolgång som möjligt.

Barnet kan behöva speciallärarstöd eller hjälp av en assistent eller komma till en mindre klass. Som underlag för detta krävs en psykologbedömning, som understryker barnets behov och kan vara till vägledning för skolans insats.

Fritid och vänner

Det är viktigt att ett barn med epilepsi i så stor utsträckning som möjligt kan delta i fritidsverksamhet och inte isoleras från umgänge med jämnåriga. Det finns oftast ingen anledning till att avstå från sportaktiviteter på grund av epilepsi. Att bada och cykla är inte förbjudet för att man har epilepsi, men viss försiktighet och vissa begränsningar kan krävas.


https://www.pfizerhalsa.se/epilepsi/att-vaxa-upp-med-epilepsi

Hälsningar Bobby Eliasson