2018-04-14 01:34 #0 av: [broderbob]

Hur uppstår epilepsi?

  • Anfall som orsakas av onormal elektrisk aktivitet i hjärnan.

  • Symtomen på epileptiska anfall kan variera från kraftiga ryckningar och kramper till frånvarande beteende.

  • Vissa anfall påverkar medvetandet, andra gör det inte.

  • Epileptiska anfall uppstår när en grupp hjärnceller aktiveras på ett onormalt sätt samtidigt.

  • Anfallen delas in i generaliserade anfall, där hjärnceller i hela hjärnan involveras, och fokala anfall, där endast delar av hjärnan involveras.

  • Faktorer som kan utlösa epileptiska anfall hos personer med epilepsi är sömnbrist, högt alkoholintag, lågt blodsocker, stress och snabb andning, kraftig och blinkande belysning.

Epilepsi är samlingsnamnet för en grupp tillstånd som orsakar rubbad elektrisk aktivitet i hjärnan. Sjukdomen kan ge olika symtom, till exempel kramper, okontrollerade rörelser, talproblem, synrubbningar och medvetslöshet.


https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-orsaker/


Hälsningar Bobby Eliasson