2018-04-14 10:53 #0 av: [broderbob]

Vilka former av epilepsi finns?

Det finns många olika former av epilepsi och behandlingen är beroende av en korrekt diagnos.

Epilepsi är samlingsnamnet för en grupp tillstånd som orsakar onormal elektrisk aktivitet i hjärnan. Sjukdomen kan ge olika symtom, till exempel kramper, okontrollerade rörelser, talproblem, synrubbningar och medvetslöshet.

Det finns flera sätt att dela in epilepsi och epileptiska anfall i mindre grupper.

Fokala anfall

Fokala anfall utan medvetandepåverkan

Fokala anfall med påverkat medvetande

Fokala anfall med sekundär generalisering

Generaliserade anfall

Absenser                                                                                                  Myoklonier                                                                                                                                                          Tonisk eller atonisk drop-attack

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-olika-varianter/

Hälsningar Bobby Eliasson