2018-04-14 12:03 #0 av: [broderbob]

Akuta epileptiska anfall

Det kan vara dramatiskt att bli vittne till ett akut epileptiskt anfall. Särskilt generaliserade tonisk-kloniska anfall är skrämmande för många. Det är därför viktigt att du som har epilepsi berättar lite för dina närmaste om hur sjukdomen yttrar sig, och vad de ska göra om du får ett sådant anfall

Vad kan närvarande personer bidra med under ett anfall?

De flesta epileptiska anfall varar i mindre än två minuter, och anfall som är kortare än tre till fyra minuter kräver vanligtvis ingen speciell behandling. Vittnen till anfallet kan inte göra något för att förhindra anfallet och de bör hålla sig lugna. Vanligtvis finns ingen anledning till panik. I motsats till vad många tror finns det ingen fara för att svälja sin egen tunga, men vissa kan bita sig själva hårt. Ändå ska man inte lägga något i munnen på personen under anfallet, även om avsikten är att skydda tungan. Vittnen ska inte heller försöka hålla fast epileptikern under kramperna utan istället lägga ett mjukt underlag under huvudet så att personen i fråga inte slår sig. Vassa och farliga föremål måste avlägsnas så att personen inte skadar sig.

Status epileptikus

I sällsynta fall varar ett akut epileptiskt anfall längre än fyra till fem minuter. Det kan också hända att personen vaknar upp från anfallet men redan efter en kort stund går in i ett nytt anfall. Detta tillstånd kallas status epileptikus.

Status epileptikus kan bli mycket allvarligt. Snabb behandling och transport till sjukhus kan bli nödvändigt.

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/akuta-epileptiska-anfall/