2018-04-14 13:01 #0 av: [broderbob]

Vilka bildundersökningar av hjärnan kan göras?

Hos många personer med misstänkt epilepsi, särskilt de som är över 20 år, görs undersökningar för att få bilder av hjärnan.Datortomografi, som är en detaljerad röntgenundersökning, är den undersökning som används mest i akuta skeden. I de flesta fall används en ännu mer avancerad undersökning som kallas magnetkameraundersökning.

Vid båda dessa undersökningar ligger patienten inne i en tunnel medan apparaten tar flera bilder av hjärnan. Datortomografi går mycket snabbt medan magnetkameraundersökning tar något längre tid. I vissa fall får du ett ämne (kontrastvätska) med nål in i blodådrorna för att framställa vissa strukturer i hjärnan ännu bättre.

Datortomografi och magnetkameraundersökning ger detaljerade bilder och kan visa om det finns skador eller andra tillstånd i hjärnan som orsakar anfallen.

Vilka andra tillstånd kan ge eller likna epilepsi?

En del av avsikten med de undersökningar som görs är att utesluta andra tillstånd som kan ha epilepsiliknande symtom.

Dessa tillstånd kan vara hjärtsjukdomar och rubbningar i hjärtrytmen. Förkalkning av blodkärlen i hjärnan eller stroke ("varningsstroke"/TIA) kan också ge epileptiska anfall. En rad andra tillstånd kan orsaka svimningsanfall och dessa måste också bedömas. Epilepsiliknande anfall kan även uppstå på grund av lågt blodsocker, mycket kraftfull andning (hyperventilation), migrän och andra hjärnsjukdomar. det finns en rad psykiska tillstånd som kan förväxlas med epilepsi. Exempel på detta är panikångest.

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-utredning/


Hälsningar Bobby Eliasson