2018-04-14 20:14 #0 av: [broderbob]

Behandling av epilepsi

Epilepsi är samlingsnamnet för en grupp tillstånd som orsakar onormal elektrisk aktivitet i hjärnan. Sjukdomen kan ge olika symtom, till exempel kramper, okontrollerade rörelser, talproblem, synrubbningar och medvetslöshet.

Epileptiska anfall delas in i två huvudtyper. Vid den ena typen, generaliserade anfall, är hela hjärnan inblandad från start. Den andra typen av anfall startar i en begränsad del av hjärnan och kallas fokala.

Epilepsi kan vara både plågsamt och farligt. Det är därför viktigt att försöka att förhindra att anfallen uppstår och att försöka förbereda sig så att eventuella anfall inte får allvarliga konsekvenser. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur läkemedel används för att behandla epilepsi. För de flesta personer med epilepsi är läkemedel den bästa behandlingen.

De läkemedel som används för att förebygga eller behandla epilepsi kallas antiepileptika. Detta är en stor grupp läkemedel. De äldsta antiepileptika har använts i decennier. Samtidigt kommer hela tiden nya läkemedel ut på marknaden. Olika typerna av antiepileptika fungerar på olika sätt och valet av läkemedel beror bland annat på vilken typ av epileptisk anfall man har. Andra faktorer av betydelse i det här valet är ålder, kön, annan behandling och andra sjukdomar.

För att få optimal effekt är det ibland nödvändigt att använda flera olika antiepileptika samtidigt.

Samtliga antiepileptika kan ge mer och mindre besvärliga biverkningar. Personer med vissa sjukdomar eller som använder andra läkemedel kan få problem vid användning av vissa typer av antiepileptika.

Exempel på olika antiepileptika

Fenemal

Tegretol

Fenytoin

Suxinutin

Iktorivil

Tegretol

Absenor

Ergenyl

Lamictal

Taloxa

Topimax

Gabapentin

Neurontin

Keppra

Zonegran


https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-behandling/

Hälsningar Bobby