2018-04-14 20:58 #0 av: [broderbob]

Nya regler om medicinska krav för körkort från den 1 augusti 2017

2017-08-02Transportstyrelsen har ändrat i föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort som bland annat påverkar körkortsinnehavare med högre behörigheter eller taxiförarlegitimation med diagnosen epilepsi.

Ändringen är en anpassning till gällande EU-lagstiftning och innebär i korthet att alla medborgare med diagnosen epilepsi i fortsättningen kommer att bedömas utifrån samma krav i de medicinska föreskrifterna, oavsett vilket år man insjuknade eller vilket år man fick sina körkortsbehörigheter.

Undantagsreglerna för dem med diagnosen epilepsi och som hade sitt körkort eller körkortstillstånd före den 1 maj 2008 eller den 1 september 2010 tas bort. Det innebär att en persons sjukdomstillstånd kommer att bedömas utifrån de nu gällande föreskrifterna och inte enligt någon av undantagsreglerna.

Det finns en risk att den som tidigare omfattats av undantagsreglerna kan komma att förlora högre körkortsbehörigheter nästa gång den ansöker om förlängning av behörigheterna, eller vid andra tillfällen när behörigheten ska prövas. Det kan vara att körkortsinnehavet är förenat med villkor att lämna läkarintyg ett visst datum eller på grund av anmälan från läkare.

För den som får sitt körkort återkallat på medicinska grunder finns möjlighet att ansöka om undantag från de medicinska kraven.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/nya-regler-om-medicinska-krav-for-korkort-fran-den-1-augusti-2017/

Hälsningar Bobby