2018-04-18 00:36 #0 av: [broderbob]

den 14 februari 2018

Läkemedelsverket

Nya åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet

EMA:s säkerhetskommitté PRAC föreslår nya åtgärder för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern. Förutom begränsningar av användningen för valproat och information till patienter, förskrivare samt farmaceuter ska ett program för att förhindra graviditet tas fram.

PRAC har tidigare vidtagit åtgärder för att stärka varningar och begränsningar för användningen av valproat hos kvinnor och flickor, på grund av risken för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponeras för valproat i livmodern. En avslutad granskning visar att tidigare åtgärder inte varit tillräckligt effektiva. PRAC föreslår därför nya åtgärder, inklusive förbättrad implementering, för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern.

Information till patienter

Kvinnor som är eller kan bli gravida och har fått valproat utskrivet bör vända sig till sin läkare vid eventuella frågor. Valproatbehandling bör inte avslutas utan att konsultera behandlande läkare eftersom det kan leda till skada för dem eller barnet.

Information till sjukvården

PRAC rekommenderar följande åtgärder:

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/PRAC-rekommenderar-att-valproat-inte-anvands-av-kvinnor-i-fertil-alder/


Hälsningar Bobby