2018-04-18 01:00 #0 av: [broderbob]

 2016-12-15

Nya fynd om stamceller i hjärnan hos patienter med epilepsi

Neurala stamceller har påträffats i epileptisk hjärnvävnad – utanför de delar av hjärnan där de normalt finns. I en grupp patienter som opererades för epilepsi hade över hälften av dem stamceller där de inte finns hos friska människor, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Vi har bekräftat vad tidigare studier indikerat och fått nya ledtrådar om vilken typ av neurala stamceller det är, säger Milos Pekny, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Neurala stamceller, med förmågan att bilda nya nervceller i hjärnan, finns normalt i hippocampus och i den så kallade subventrikulära zonen i hjärnan. Men hos 8 av 14 patienter i studien fanns cellerna även utanför de här regionerna, i den epileptiska hjärnvävnad som opererades bort.

Det görs årligen ett drygt 50-tal operationer av det här slaget i Sverige, varav ca 20 i Göteborg, och en majoritet av patienterna blir anfallsfria eller får väsentlig reduktion av anfallsfrekvensen. Det som sker vid ingreppet är att hjärnvävnad, som är skadad på grund av missbildning, förvärvad skada eller annan orsak, kirurgiskt avlägsnas efter ett omfattande utredningsarbete.

Viktigt samarbete

Kirurger, neurologer och neuroforskare arbetade sida vid sida under den aktuella studien, som kunde genomföras efter etisk prövning och godkännande från varje patient. Teamet tilläts att i forskningssyfte undersöka en liten del av den borttagna vävnaden – på plats i operationssalen och i forskningslaboratoriet bara någon minut efter avlägsnandet.

Hos drygt 60 procent av patienterna fanns det i den epileptiska vävnaden stamceller som kunde omvandlas till nervceller, astrocyter och oligodendrocyter (tre typer av hjärnceller) när de sedan odlades i laboratoriet, säger Milos Pekny.

    Det kan tyda på större plasticitet i den epileptiska vävnaden som i viss mån kan jämföras med hjärnan hos en nyfödd, fortsätter han.

Forskare har, ner på molekylärnivå, fått en bättre bild av den del av hjärnan hos människor med epilepsi som av varierande orsaker – exempelvis ett trauma, en stroke eller en växande tumör – slutat svara på kontrollsignaler och ger upphov till återkommande anfall.

Ökad förståelse

Kunskaperna studien gett, om de stamceller som finns i epileptisk vävnad, ger i första hand ökad förståelse, betonar Milos Pekny.

Forskare har länge spekulerat att det är astrocyter, celler som styr många av nervcellernas funktioner, som ger upphov till stamceller i den skadade hjärnan.

Vår studie visar att så inte är fallet, åtminstone vid epilepsi, och det ökar vår förståelse av vad som kan hända i delar av hjärnan hos människor med epilepsi, säger Milos Pekny.


Hälsningar Bobby