Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Allmänt och andra sjukdomar Att vara anhörig och vän Barn och vuxna med epilepsi Bemötande/behandlingar/forskning Djur med epilepsi Epilepsi förr och i andra länder Epilepsi i vardagen Epilepsi, fruktsamhet, graviditet Mätning av epilepsiaktivitet Om sajten ifokus Roliga filmer och historier Typer av anfall och vad utlöser nya? Tävlingar lekar och enkäter Vad är epilepsi Arbete, hobby och fritid Epilepsi filmer visar anfall Epilepsi i norden God mat för hälsan Klotterplanket - OT Mediciner och första hjälpen Presentation Regler på sidan Rättigheter och lagar i samhället Statistik Välkommen till epilepsi ifokus
Epilepsi, fruktsamhet, graviditet

Epilepsi kopplas till överviktig mamma

2018-04-18 02:01 #0 av: [broderbob]

Publicerad: 2017-04-03 17:01
Maria Gustavsson
maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Epilepsi kopplas till överviktig mamma

Det finns teorier om att övervikt inducerar inflammationer i kroppen som påverkar det ofödda barnets utvecklingRisken för att barn utvecklar epilepsi verkar vara högre om mamman är överviktig i ett tidigt skede av graviditeten, enligt en ny svensk observationsstudie i tidskriften Jama Neurology.

Vi har tidigare sett att mammor med övervikt och fetma får svårare förlossningar och risken ökar för exempelvis missbildningar hos barnen. Och nu antyder våra resultat att dessa mammor också har en högre risk att få barn med långvariga neurologiska skador, säger Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av studiens medförfattare.

Vad som orsakar epilepsi är fortfarande okänt i närmare 60 procent av fallen. Sjukdomen karaktäriseras av att hjärnans nervceller överaktiveras, vilket ger så kallade epileptiska anfall. Studien i fråga innehöll data från fler än 1,4 miljoner svenska barn födda mellan 1997 och 2011. För varje 10 000 barn som föddes årligen hade sju epilepsi.

Enligt resultaten var risken för epilepsi 11 procent högre bland barn vars mammor var överviktiga, med ett BMI mellan 25 och 30, vid inskrivningen till mödravårdscentralen. Detta jämfört med normalviktiga mödrar. Högst risk, med 82 procent, hade barn till mammor med svår fetma och deras BMI låg mellan 35 och 40.

Våra fynd stärker bilden av att sjukvården ska hålla ett extra vakande öga på dessa barn, säger han.

Eftersom det är en observationsstudie kan inga orsakssamband fastslås. Enligt Sven Cnattingius finns dock teorier om att övervikt och fetma inducerar inflammationer i kroppen som påverkar utvecklingen av nervsystemet hos det ofödda barnet.

Studien har vissa svagheter, skriver forskarna som påpekar att det kan ha skett en viss underrapportering av data. Studieunderlaget kom bland annat från medicinska födelseregistret och patientregistret. Resultaten justerades bland annat för rökning och utbildningsnivå.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/03/epilepsi-kopplas-till-overviktig-mamma/

Bobby

Anmäl
2018-04-18 11:23 #1 av: [broderbob]

Jag funderade mycket över vad man skrev på Dagens Medicin gällande sambandet övervikt och epilepsi, så jag tänkte att jag skulle gå och kika på det Finska Epilepsiförbundets hemsida  vad de skriver om detta. Jag finner följande.

Största delen av de epilepsisjuka kvinnornas graviditeter förlöper utan problem och barnen är friska. Ändå är det fråga om riskgraviditeter, och en epilepsisjuk kvinnas skötsel bör det fästas särskilt avseende vid då en graviditet planeras och under denna.

Då en graviditet planeras bör personen söka sig till den skötande neurologens mottagning. Då funderar man över, om det sedan hennes senaste anfall har förlupit tillräckligt lång tid, så att man kan försöka avsluta medicineringen och följa situationen någon tid utan läkemedel före graviditeten.

Mestadels är det dock inte förnuftigt eller möjligt att avsluta medicineringen. Även förlängda anfall eller olycksfall i samband med anfallen kan vara skadliga för fostret och en epilepsi med symptom bör skötas även under graviditeten. Eftersom man inte vet, vilken medicin som är säkrast i relation till påverkningarna på fostret, försöker man välja det läkemedel som är lämpligast för ifrågavarande patients typ av anfall och använda det som enda medicin med lägsta möjliga dos som håller anfallen borta.

Beroende på de utvecklingsstörningar som uppträder hos andra personer i släkten och som medför en tilläggsrisk är användning av flera läkare samtidigt och alltför höga läkemedelshalter de viktigaste riskerna för utvecklingsstörning hos epilepsipatienter. För de personer som på grund av en dålig anfallssituation blir tvungna att använda flera epilepsimediciner, är det primärt viktigt att diskutera med läkaren redan i planeringsskedet av graviditeten.

Risken för utvecklingsstörningar är för barn till epilepsisjuka kvinnor som vårdas med läkemedel omkring 2-3 gånger större än för friska mödar. Detta betyder att över 90 % av barnen till mödrar med epilepsi är fullständigt friska. Finland deltar i en stor internationell undersökning (http://www.eurapinternational.org/), vars resultat ännu inte står till förfogande. Utom läkemedlen påverkas den ökade risken för utvecklingsstörningar särskilt av ärftliga faktorer. Härvid kan även epilepsi hos fadern öka riskerna. De utvecklingsstörningar som eventuellt har förekommit i bägge föräldrarnas släkter bör gås igenom med föräldrarna då graviditeten planerasDå graviditeten planeras bör den epilepsisjuka kvinnan se över sina levnadsvanor. En hälsoriktig diet och en god allmän kondition är viktiga redan då man bli gravid. Tobaksrökning och alkoholbruk bör undvikas. Vidare bör man se till att få tillräckligt med sömn.

För största delen av kvinnorna ökar anfallsfrekvensen inte under graviditeten, men hos ca 20-30 % förekommer ökad frekvens. Ibland kan det ökade antalet anfall bero på brist på sömn eller av fruktan för medicineringen kan påverka fostret, varigenom medicineringen försummas.

Brist på folat har konstaterats ha betydelse för tillslutningsstörningar när det gäller fostrets nervsystemsrör vid friska kvinnors graviditeter. Epilepsimediciner kan förorsaka brist på folat. Det har därför föreslagits, att kvinnor som använder valproat och karbamazepin för säkerhets skull borde inleda intagning av folsyratillägg som tabletter (1,0 mg/dygn) under läkarkontroll i det skede, då graviditetspreventionen avslutas. Givandet av folsyra skall fortsätta ända till slutet av 12:e graviditetsveckan.

På moderskapspolikliniken följs fostrets utveckling och välmåga med hjälp av ultraljudsundersökningar. Neurologen följer med hur personen mår, anfallssituationen och läkemedelshalterna. Särskilt då anfall uppträder under slutet av graviditeten är det skäl att effektivisera medicineringen för att undvika anfall under förlossningen. Under graviditeten sjunker läkemedelshalterna ofta, men det är i allmänhet inte skäl att ändra på medicineringen om anfall inte har förekommit. Särskilt totalhalten av valproat kan sjunka rentav i betydande grad, men trots det finns det tillräckligt av det fritt verkande läkemedlet och det är onödigt att höja dosen, om symptom inte har visat sig. Halterna av lamotrigin har konstaterats sjunka betydligt under graviditet, och doserna av lamotrigin kan man därför bli tvungen att höja för att bibehålla anfallsbalansen. Om en läkemedelsdos har höjts under graviditeten bör situationen bedömas på nytt omkring två veckor efter förlossningen och doseringen återställas till den nivå den hade före graviditeten.

Under en normal underlivsförlossning blir en kvinna ofta tvungen att krysta upp till översta gränsen av sin prestationsförmåga, vilket kan öka risken för anfall. Anfall under förlossningen är dock ytterst sällsynta och förekommer endast hos 1-2 % av de föderskor som har epilepsi. Kejsarsnitt företas inte oftare på epilepsipatienter än på andra kvinnor och större komplikationsrisk ansluter sig inte till förlossningen. Däremot har komplikationer under graviditeten som t.ex. graviditetsförgiftning eller blödningar konstaterats något mera än hos friska kvinnor.

Alla epilepsimediciner avsöndras i modersmjölken, där deras halter dock är mindre än i moderns blod. I allmänhet kan epilepsiläkemedlen användas under amningen, och epilepsi utgör inget hinder för amning. Endast fenobarbital och bensodiazepiner kan ibland orsaka trötthet och diandesvårigheter för barnet, men dessa mediciner används också i övrigt sällan vid skötseln av gravida epilepsipatienter.


Alltså att:

Då graviditeten planeras bör den epilepsisjuka kvinnan se över sina levnadsvanor. En hälsoriktig diet och en god allmän kondition är viktiga redan då man bli gravid. Tobaksrökning och alkoholbruk bör undvikas. Vidare bör man se till att få tillräckligt med sömn.

På deras sida så är det väl inga direkta nyheter utan är väl mer de vanliga rekommendationerna.

Fast man bör ändock rådgöra med sin neurolog då det gäller medicinering, för det är väldigt viktigt.

Nu är ju det mer en organisation inte en specialistsida , så man skall nog ta denna artikel med en nypa "salt"

https://www.epilepsia.fi/epilepsi-och-graviditet

BobbyAnmäl
2018-04-18 12:08 #2 av: [broderbob]

Så många gånger undrar jag verkligen vad som gäller även när det kommer från läkarutlåtande. Det kanske är 1%  men dras sedan upp - varför det kan man fråga sig. Hade det varit tidning eller tv så hade det varit förståeligt då det gäller försäljning respektive tittarsiffror - men nu ???

Är det intressen som ligger bakom det hela ?

Bobby

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.