2018-04-23 14:26 #0 av: [broderbob]

Nyhet 2018-04-20

Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras


Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige. Licensalternativ finns.

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige under våren/sommaren 2018. Orala droppar finns fortfarande att beställa och befintligt lager beräknas ta slut i mitten av maj. Injektionsvätskan är redan slut. Licensalternativ finns för båda beredningsformerna (se nedan).

Iktorivildropp används framförallt på akuten vid svårbehandlade status epilepticus och lämpligen söker respektive kliniker som använder intravenöst klonazepam en klinikgemensam licens som inte är personbunden för att möjliggöra akutanvändning.


Alternativ till orala droppar

Vad gäller den orala lösningen finns inget riktigt bra alternativ på den svenska marknaden. En droppe Iktorivil oral lösning (2,5 mg/ml) innehåller cirka 0,1 mg klonazepam. Iktoriviltabletter på 0,5 mg finns kvar, dessa har brytskåra och kan delas till 0,25 mg.

Klonazepam har en halveringstid på 18–50 h, andra bensodiazepiner med liknande halveringstid är klobazam (Frisium) har halveringstid 12–60 h och nitrazepam har halveringstid 15–38 h. Nitrazepam finns som 2,5 mg och 5 mg tabletter, båda med brytskåra. Klobazam (Frisium) är ett licenspreparat. Ekvipotenta doser till 0,5 mg klonazepam uppskattas vara 20 mg klobazam respektive 10 mg nitrazepam


http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2018/Klonazepam-orala-droppar-och-injektion-avregistreras/


Hälsningar Bobby