2019-02-28 11:03 #0 av: karin.hasselblatt@gmail.com

Jag är född år 1946 och när jag var 6 år fick jag diagnosen Petit mall anfall. På den tiden visste man väldigt lite om denna sjukdom så läkaren i Helsingfors frågade mina föräldrar om jag kan vara försökskanin. Så blev det. Jag fick många olika tabletter och var ett tag intagen på ett mentalsjukhus, där de tog ett otal prover. Bästa rådet läkaren gav var att behandla mig lika som mina syskon. Själv hade jag som 6 åring konstaterat att jag tänker när jag vaknade upp efter ett anfall. Sedan dess har man alltid sagt att har du tänkt färdigt nu? När mina anfall kom var det som en mörk tunnel som kom närmare tills det blev helt svart, jag varken såg, kände eller hörde något, men kunde plötsligt vända om på gatan.  Jag är så tacksam för min familj och  alla mina goda vänner som stöttat mig. Jag märkte i 19-20 års åldern att anfallen kom allt mer sällan. Året från 20-21 år var jag första gången helt utan anfall och sedan dess har jag varit frisk.  Jag har lärt mig mycket från den tid jag varit sjuk och har levt ett innehållsrikt liv. Det fortsätter jag med. Mitt råd till föräldrar är: ta det naturligt, behandla barnet lika som syskon, ge ansvar och framför allt berätta för omgivningen, kamrater, skolan, fritidsintressens kamrater och ledare. Dessa kan vara ett stort stöd. Med vänlig Hälsning Karin Hasselblatt  Skolhusgatan 32A5 65100 Vasa.